Energa zrealizuje innowacyjny projekt wodorowy

 

Centrum Badawczo Rozwojowe im. Faradaya Grupy Energa wspólnie z naukowcami zrealizuje projekt badawczy dwukierunkowej instalacji do produkcji wodoru. Instalacja może być wiodącym elementem układów do magazynowania energii, mającym wpływ na efektywność OZE oraz zwiększenie elastyczności pracy elektrowni.

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Energa (CBRF) podpisało 10 marca 2020 r. umowę na dofinansowanie ze środków UE projektu budowy modułowej instalacji przejściowych ogniw stałotlenkowych wytwarzających wodór, co posłuży do poprawy elastyczności pracy elektrowni. Jak mówi Prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego Energa, Marcin Karlikowski, "projekt uzyskał bowiem rekordowy wynik w zakresie oceny kryteriów dofinansowania". Projekt będzie realizowany przez CBRF Energa (lidera Konsorcjum) oraz Instytut Maszyn Przepływowych PAN. Podwykonawcą będzie Instytut Energetyki.

 

W ciągu trzech lat ma powstać prototypowa instalacja do produkcji wodoru. Jeśli spełnią się wszystkie założenia, przyjęte przez naukowców, instalacje tego typu pojawią się również w kolejnych obiektach. Celem projektu jest przetworzenie i konstrukcja produkującego wodór z użyciem pary technicznej – power – to - gas (P2G). Tego typu instalacja może może być kluczowym elementem układów do magazynowania  energii, z wykorzystaniem nadmiarowej energii, w szczególności pochodzącej z odnawialnych źródeł energii o  niestabilnym charakterze pracy (energia wiatrowa, słoneczna).

 

Ogniwa elektrotechniczne, pracujące również w trybie odwracalnym (rSOC), umożliwiają poprawę elastyczności  pracy konwencjonalnych bloków energetycznych. W ramach projektu zrealizowane będą prace badawczo-rozwojowe zorientowane na prototypową instalację ze stosem rSOC, który w trybie elektrolizera uzyskuje sprawność powyżej 70 proc, a w trybie ogniwa paliwowego (SOFC) – 60 proc., co w sumie daje sprawność procesu ok. 42 proc.

 

Jak podkreśla Energa S.A., wytwarzanie paliw syntetycznych z wykorzystaniem nadmiarowej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zezwala na integrację systemy elektroenergetycznego z systemem gazowym, co istotnie zwiększa bezpieczeństwo systemu energetycznego.

Budżet projektu wynosi 7,4 mln zł, zaś wysokość dofinansowania ze środków unijnych - 5,7 mln zł. 

 

 

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya (CBRF) zostało powołane w 2017 roku jako jedno z głównych narzędzi realizacji Strategii Innowacji Grupy Energa. Pierwszorzędnym zadaniem Centrum jest wdrażanie nowych projektów, które mogą spełnić zapotrzebowanie związane z nowoczesną energetyką, a także stojącymi przed nią wyzwaniami. CBRF ma siedzibę w LINTE^2 – unikalnym w skali europejskiej, najnowocześniejszym laboratorium elektroenergetycznym w Polsce znajdującym się przy Politechnice Gdańskiej. Jest to jedna z pierwszych takich przedsięwzięć w Polsce.

 

 

 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl