Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu”, którą jako Klaster Wodorowy mamy przyjemność objąć Patronatem. Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie „Z energią o prawie” oraz SKN Prawa Energetycznego „on/off” działające przy Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego WPiA UMK w Toruniu.

Celem wydarzenia jest stworzenie forum dla wypracowania modelowych rozwiązań dla sektora energetycznego wśród jak najszerszego grona odbiorców zainteresowanych tematyką transformacji energetycznej.

Nie jest obecnie jasne w jaki sposób aktualne problemy związane z oddziaływaniem na obrót gospodarczy pandemii COVID-19 mogą wpłynąć na kwestię transformacji w kierunku źródeł odnawialnych (tzw. Green Deal - Zielony Ład), która jest kluczowa zarówno dla globalnego, jak i polskiego sektora energetycznego. Mamy jednocześnie pełną świadomość, że dla celu zapewnienia jak najpełniejszego bezpieczeństwa energetycznego nieodzowne staje się obecnie wypracowanie interdyscyplinarnych mechanizmów, w tym zwłaszcza odpowiednich regulacji prawnych. To z kolei wymaga zintensyfikowania publicznej debaty wielu środowisk (naukowców oraz praktyków zarówno sektora państwowego, samorządowego, jak i prywatnego) nad prawnym znaczeniem Green Dealu.

Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 9-11 czerwca 2021 r. W ciągu dwóch pierwszych dni swoje prelekcje wygłoszą eksperci zawodowo związani z dziedziną energetyki i prawa energetycznego. Ostatniego dnia będziemy mieli możliwość wysłuchania wystąpień doktorantów i studentów. Panele konferencyjne obejmują tematykę aktualnych wyzwań prawa energetycznego w prawie międzynarodowym oraz polskim, a także znaczenia poszczególnych postaci technologii odnawialnych źródeł energii.

Udział w konferencji będzie płatny.

Z uwagi na trwający czas pandemii organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w zakresie planowej Konferencji.

 

Więcej informacji na temat konferencji na stronach internetowych:

 

Notka prasowa konferencji - POBIERZ.

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl