PCHET kolejny krok ku zrównoważonej przyszłości z mniejszym śladem węglowym

W obliczu coraz pilniejszych wyzwań związanych ze zmianami klimatu, organizatorzy konferencji PCHET zobowiązali się do podejmowania świadomych działań mających na celu minimalizację wpływu wydarzenia na środowisko.

 

W ramach VI edycji konferencji PCHET organizatorzy – Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Klaster Technologii Wodorowych, podjęli decyzję o zintensyfikowaniu działań proekologicznych, w tym badaniu emisji gazów cieplarnianych oraz promowaniu zrównoważonych technologii, w celu wspierania dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju.

 

Zmiany klimatu stają się coraz bardziej widoczne i bezpośrednio wpływają na światowe trendy rynkowe. Wierzymy, że to obecnie jeden z kluczowych obszarów, na którym musimy skupić swoje wysiłki. W ramach stacjonarnego formatu konferencji, skupimy się na kompleksowej analizie emisji GHG w trakcie przygotowań oraz trwania wydarzenia.

 

ANKIETA:

 

 

Naszym celem jest nie tylko wypracowanie świadomości wśród uczestników, ale także aktywne działania zmierzające do minimalizowania śladu węglowego poprzez strategie offsetowe, które planujemy wdrożyć nie tylko w bieżącej, ale także w kolejnych edycjach konferencji.

 

Współpraca z Miastem Gdynia ma dla nas szczególne znaczenie. Obserwując proekologiczne inwestycje realizowane przez gospodarza wydarzenia, mamy nadzieję dowiedzieć się, jak pozytywny wpływ mają one na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

 

Każdy nasz krok w kierunku zrównoważonego działania ma znaczenie, niezależnie czy chodzi o codzienne operacje biurowe, czy organizację międzynarodowych podróży służbowych. Naszym priorytetem jest zbieranie najdokładniejszych danych oraz nieustanne doskonalenie naszych praktyk, aby zminimalizować negatywny wpływ działań na środowisko.

 

 

Dlaczego liczenie śladu węglowego jest ważne?

 

Liczenie śladu węglowego jest narzędziem, które pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób nasze działania wpływają na emisje gazów cieplarnianych oraz zmiany klimatyczne. Jego znaczenie tkwi w:

 

  • Świadomości: Poznanie naszego wpływu na środowisko pomaga budować większą świadomość ekologiczną i motywować nas do podejmowania zrównoważonych działań.
  • Zrównoważonego Rozwoju: Liczenie śladu węglowego kieruje nas ku zrównoważonemu rozwojowi, angażując nas w poszukiwanie sposobów minimalizowania negatywnych skutków naszych działań na klimat.
  • Innowacji: Analiza naszych emisji wymusza poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do redukcji naszego śladu węglowego.

 

 

Jakie parametry są brane pod uwagę?

 

Podczas liczenia śladu węglowego uwzględniamy różnorodne parametry, w tym:

 

  • Transport: Emisje związane z podróżami uczestników, dostawami i logistyką.
  • Energia: Emisje wynikające z wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej podczas wydarzenia.
  • Materiały: Analiza wpływu produkcji, transportu i utylizacji materiałów używanych podczas wydarzenia.
  • Żywność: Emisje związane z przygotowaniem i dostawą posiłków.

 

Bureau Veritas światowy lider branży TIC, posiadające akredytację United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) oraz będący Gold Partnerem Carbon Disclosure Project, będzie odpowiedzialne za weryfikację naszych działań w zakresie ograniczenia emisji związanych z organizacją VI edycji PCHET. To gwarantuje, że nasze wysiłki są zgodne z międzynarodowymi standardami i konwencjami dotyczącymi zmian klimatu.

 

 

Konferencja PCHET stanowi wyjątkową okazję do angażowania się w walkę z globalnymi wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu. Dzięki zrównoważonym praktykom oraz współpracy z ekspertami dążymy do stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości dla przemysłu, opartej o zielony wodór oraz zrównoważone korzystanie z zasobów – która nie jest jedynie wyborem, lecz wspólnym obowiązkiem. Jesteśmy przekonani, że nasze wydarzenie stanie się źródłem inspiracji dla innych, a wspólnie możemy wytyczać kierunki zmian w poszukiwaniu bardziej zrównoważonej rzeczywistości.

 

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: https://www.bureauveritas.pl/needs/slad-weglowy-produktu 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl