RAPORT „PRAWO WODOROWE – ŚRODOWISKO REGULACYJNE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ GOSPODARKI WODOROWEJ”

18 października br, podczas konferencji PRECOP 27, poprzedzającej Szczyt Klimatyczny w Egipcie (COP27), miała miejsce premiera raportu UN Global Compact Network Poland pt. „Prawo wodorowe – środowisko regulacyjne wspierające rozwój gospodarki wodorowej”

 

Należy jak najszybciej odejść od paliw kopalnych, zastępując je odnawialnymi i niskoemisyjnymi źródłami energii, takimi jak wodór. Naszym priorytetem powinno być zapewnienie stabilnego i rozsądnego otoczenia prawnego dla rozwoju nośnika energii w postaci wodoru, który może być wykorzystywany w trudnych do zdekarbonizowania sektorach. Czas przyspieszyć transformację energetyczną Polski przy zapewnieniu jej bezpieczeństwa, a taką możliwość daje właśnie stabilne prawo wodorowe” – pisze we wstępie do raportu Kamil Wyszkowski, szef UNGC Global Compact Poland. 

 

Raport stanowi odpowiedź na pilną potrzebę wdrożenia ram prawnych dla rozwoju polskiego rynku wodoru w związku z przyjętymi ambitnymi celami określonymi w Polskiej Strategii Wodorowej. Unia Europejska oceniła potencjał rozwoju wodoru na 40 GW mocy zainstalowanej w elektrolizerach do 2030 r. i roczną produkcję co najmniej 10 mln t odnawialnego wodoru, w czym Polska zamierza partycypować na poziomie co najmniej 2 GW i rocznej produkcji w wysokości ok. 200 tys. t wodoru. Kluczowym elementem budowy zintegrowanego systemu energetycznego, który pozwoli na obniżenie emisyjności sektora energii i jednoczesną realizację zobowiązań w zakresie ochrony klimatu jest wdrożenie technologii wodorowych. Transformacja energetyczna wymaga budowania pomostu pomiędzy decydentami a branżą, która zgłasza swoje postulaty na łamach prezentowanego raportu.

 

W publikacji opisane są oczekiwania i potrzeby regulacyjne dla rozwoju gospodarki wodorowej, w tym ze strony biznesu. 

Poruszono następujące kwestie:

✔️ Ocena celów zawartych w Polskiej Strategii Wodorowej.
✔️  Czy zmiany legislacyjne PSW są adekwatne do potrzeb gospodarki H2 w Polsce?
✔️ Jakie regulacje UE wymagają pilnego wdrożenia?
✔️ Jakich propozycji zmian regulacyjnych brakuje w obecnych planach rządowych?
✔️ Jakie ryzyka rozwoju gospodarki H2 w PL należy zniwelować?
✔️ W których obszarach H2 warto wprowadzić „piaskownice regulacyjne”?
✔️ Które obszary gospodarki wodorowej wymagają większego wsparcia i jakiego?
✔️ Jak można usprawnić zaangażowanie NCBiR i NFOśiGW w finansowanie H2?

 

 

Cały raport dostępny w linku

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl