Raport z obliczeń emisji śladu węglowego konferencji PCHET 2023

Podczas PCHET 2023 zespół Bureau Veritas Polska, jako partner tego wydarzenia był odpowiedzialny za obliczenie śladu węglowego konferencji.

 

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez wytwarzanie produktu, usługi, organizacje wydarzenia. Na emisje gazów cieplarnianych składają się nie tylko emisje emitowane przez kominy na danym terenie, ale także emisje związane z wytworzeniem kupowanych, przez firmy lub organizatorów, mediów, surowców czy usług, np.: energii elektrycznej, cieplnej, surowców głównych, materiałów pomocniczych, półproduktów czy usług transportowych.

 

Obejmuje on emisje dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4), podtlenku azotu (N2O) i innych gazów cieplarnianych (GHG) wyrażone w ekwiwalencie CO2 (t CO2e).
Analiza wielkości śladu węglowego pozwala na określenie emisyjności stosowanych rozwiązań oraz wprowadzenie zmian, które pozwolą zminimalizować wpływ na klimat.

 

 

Obliczenia śladu węglowego przeprowadzono zgodnie ze standardem GHG Protocol. Badania obejmujące swoim zakresem wyłącznie emisje GHG, cechują się ograniczeniem w postaci możliwości pominięcia potencjalnych kompromisów i wzajemnych korzyści pomiędzy różnymi aspektami wpływu na środowisko.

 

 

❗ Raport z obliczeń emisji śladu węglowego konferencji PCHET 2023 można pobrać TUTAJ. 

 

 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl