Warsztaty dotyczące dolin wodorowych w Polsce i Europie

 

29 kwietnia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyły się warsztaty na temat rozwoju dolin wodorowych w Polsce i Europie. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Wykonawczy Partnerstwa Clean Hydrogen Joint Undertaking, Bart Biebuyck oraz Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska. 

 

"Dzisiejsze wydarzenie stanowi jasny dowód na postępującą transformację energetyczną w naszym kraju i świadczy o ogromnym zainteresowaniu technologiami wodorowymi oraz budowaniu całych ekosystemów technologii wodorowych, jakimi są doliny wodorowe" – powiedział podczas spotkania wiceminister Ireneusz Zyska.

 

Podczas warsztatu przedstawione zostały założenia trzech spośród rozwijanych w Polsce inicjatyw: Pomorskiej, Podkarpackiej i Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, które otrzymały konstruktywny feedback od zaproszonych ekspertów. Spotkanie było również okazją do rozmów nt. fundamentów infrastruktury wodorowej na terenie całej Polski i dalej w Unii Europejskiej, popytu i podaży na wodór, jak i rozwoju nauki w tym obszarze.

 

Pomorską Dolinę Wodorową prezentowali: Piotr Maksyś, Dyrektor Klastra Technologii Wodorowych, Ewa Mazur, Manager ds. Energii i Klimatu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Anna Kwaśnik, Dyrektor Operacyjny RIGP. 

 

Dziękujemy organizatorom, gościom zza granicy i przedstawicielom innych dolin za wymianę doświadczeń i bardzo wartościowy warsztat!

 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl