Wyjazd na Konferencję HYDROGEN AMERICAS SUMMIT w Waszyngtonie.

Agencja Rozwoju Pomorza organizuje w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy wyjazd na konferencję Hydrogen Americas Summit, która odbędzie się w dniach 8-13 października 2022 w Waszyngtonie.


Wydarzenie gromadzi instytucje, organizacje i firmy zajmujące się rozwojem technologii pozyskiwania energii z wodoru. Konferencja pozwala na zorientowanie się w najnowszych projektach branżowych, które będą miały kluczowe znaczenie dla rozwoju w tej dziedzinie. Celem szczytu jest ustanowienie współpracy międzysektorowej i partnerstw biznesowych na rzecz rozwoju neutralnej klimatycznie technologii wodorowej.

 

Co zyskuje firma?

  • Wejściówkę na konferencję
  • Bilet lotniczy
  • Hotel
  • Ubezpieczenie


Koszt udziału

  • Szacowany wkład własny przedsiębiorcy przy maksymalnym dofinansowaniu 85% kosztów wynosi 6600,00 zł brutto (2850,00 zł netto + VAT + VAT od kwoty dofinansowania).

 

Zgłoszenia

  • Formularz zgłoszeniowy oraz dokumenty konkursowe dostępne są na poniżej. Skany wypełnionych dokumentów należy przesłać na adres mailowy: anna.jafra@arp.gda.pl.

 

Więcej szczegółów

 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl