Czym jest Klaster?

Pod egidą Klastra będą prowadzone i wdrażane projekty badawczo – rozwojowe oraz wspólne inwestycje. Członkowie Klastra będą współpracować ze sobą, m. in. na polu wymiany informacji, budowy wspólnych powiązań gospodarczych, usług i technologii. Zakładana jest szeroka kooperacja z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i sieciami klastrowymi, a także prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych.

Czytaj więcej
Home
Home

Misja niska emisja

Misją Klastra, który zainaugurował swą działalność w sierpniu 2017 r. jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych oraz czystych technologii węglowych, poprzez wspieranie członków Klastra i podmiotów współpracujących w rozwoju innowacyjnych rozwiązań na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej.

 

W klastrze będą funkcjonować Centrum Badawczo-Rozwojowe i Platforma Transferu Technologii, które wspomogą prace firm nad projektami technologicznymi, a na późniejszym etapie testowanie i weryfikowanie rozwiązań.

Poznaj cele Klastra

Podejmowanie działań związanych z budową potencjału Klastra pozwalającego na uzyskanie statusu wiodącego w obszarze gospodarki związanej z zastosowaniem technologii wodorowych oraz czystych technologii węglowych, w tym ekoinnowacji i rozwoju efektywności energetycznej oraz zarządzania efektywnością energetyczną, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii wodorowych i czystego węgla.

Promocja i wdrożenie rozwiązań krajowych w zakresie technologii wodorowych m.in. w postaci badań i wdrożeń w ramach Narodowego Programu Technologii Wodorowych i Technologii Czystego Węgla.

Utworzenie wielopłaszczyznowej platformy współpracy sprzyjającej efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz promocji i rozwoju technologii wodorowych i czystych technologii węglowych.

Propagowanie, wspieranie i rozwój badań i produktów oraz usług na rzecz zastosowania technologii wodorowych i czystych technologii węglowych w gospodarce krajowej w celu znaczącego podniesienia poziomu technologicznego gospodarki polskiej w Unii Europejskiej i poza Unią Europejską.

Hydrogen as an enabler
Industry
Industry

Forklift trucks

Primary and backup power

Electric Vehicles
Electric Vehicles

Cars

Trams

Buses

Trains

Electronics
Electronics

Computers

Printes

Laptops

Phones

Combined heat and power
Combined heat and power

Residential

Industrial

Commercial

Archiwum

25.11.2020
Zapraszamy na webinarium nt. Gwarancji Pochodzenia wodoru

Klaster Technologii Wodorowych we współpracy z Hydrogen Europe organizuje webinarium nt. Gwarancji Pochodzenia wodoru (*Guarantees of Origin for Hydrogen - A crucial element for the market and stronger cooperation between associations).


Guarantees of Origin (GO) to przejrzysty i wiarygodny system, który informuje klientów o jakości wodoru w odniesieniu do pochodzenia i intensywności emisji dwutlenku węgla. System GO daje użytkownikom końcowym wolność wyboru intensywności emisji dwutlenku węgla i/lub składników odnawialnych w używanym przez nich paliwie wodorowym. 


Wydarzenie skierowane jest do wszystkich, którzy interesują się przyszłością rynku paliw, ekologicznymi źródłami energii, niezależnością energetyczna oraz legislacją w tym zakresie.


Już 11 grudnia o godzinie 12:00 dzięki wiedzy i doświadczeniu ekspertów branżowych, działających przy Komisji Europejskiej, dowiedzą się Państwo jak Europa zamierza kontrolować i certyfikować źródła pochodzenia wodoru.

Podczas webinarium prelegenci odpowiedzą m.in. na takie pytania:

  • Jak Polska odniesie się i odnajdzie w nowej rzeczywistości wodorowej?
  • Jak wygląda postęp prac nad legislacją w Europie?
  • Jak jest sytuacja Polskiej legislacji w tym zakresie?
  • Jak przygotować się do tych zmian na rynku?

 

Moderatorami dyskusji będą:

  • Marek Foltynowicz
  • Tomasz Pelc


Prelegenci:

  • Alexandru Floristean - Hydrogen Europe
  • Michał Sznycer - Kancelaria MGS LAW (TBC)


Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji.


Rejestracja - KLIKNIJ.

24.11.2020
Kolejny krok naprzód w praktycznym wdrażaniu zielonego wodoru na kolei w pasażerskim ruchu regionalnym

Siemens Mobility i Deutsche Bahn rozpoczęły prace nad pociągami napędzanymi na wodór na bazie Mireo. Zasięg 600 km, prędkość 160 km/h.


Firma wspólnie z Deutsche Bahn opracuje nową stację napełniania wodorem, która może w tym samym czasie tankować pociąg wodorowy i spalinowy. Tankowanie wodorowe - max 15 minut.


Wodór będzie produkowany lokalnie w Tybindze z wykorzystaniem zielonej energii elektrycznej, a Deutsche Bahn przystosuje jeden ze swoich zakładów do obsługi całego procesu.


W 2024 rozpoczną się roczne jazdy w rejonie Badenii-Wirtembergii, gdzie pociąg wodorowy zastąpi spalinowy, co pozwoli zaoszczędzić ok 330 ton CO2.

 

Zachęcamy do zapoznania się z ARTYKUŁEM.

 

29.10.2020
Dialog dla klimatu

Konsekwencje zmian klimatycznych nie pozwalają na przerwę - dlatego uczestnicy Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza spotykają się aby rozmawiać m.in. o tym, jak powstrzymać katastrofę klimatyczną i zachować ziemię dla przyszłych pokoleń? Co mogą zrobić firmy, samorządy i zwykli mieszkańcy? Wreszcie, jak osiągnąć zeroemisyjną gospodarkę? Inauguracja wydarzenia już w środę (4 listopada) 2020 roku w formule online.


Podczas Forum podpisana zostanie Deklaracja międzysektorowej współpracy. Sygnatariuszami będą między innymi Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz Kamil Wyszkowski z UN Global Compact.


O tym, że zmiany klimatyczne są sprawą nas wszystkich, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Aby ocalić naszą planetę konieczne są zdecydowane działania i zaangażowanie partnerów ze wszystkich sektorów. Chodzi o jednostki sektora publicznego i pozarządowego, ale też gospodarczego. Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza jest jednym z kroków podjętych w walce o lepsze zielone jutro. 


Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję posłuchać debat zaproszonych ekspertów z całego kraju oraz z innych państw Unii Europejskiej. Formuła spotkania umożliwi również zadawanie pytań ekspertom. Przewidziane są także warsztaty o tym, jak osiągnąć społeczny konsensus, odejść od hiperkonsumpcji czy jak zapewnić samorządom tarczę ochronną związaną z kosztami ekologicznej transformacji. Jednym z uczestników debaty "W kierunku zrównoważonej przyszłości" będzie: Sławomir Halbryt - Prezydent Rady Regionalnej Izby Gospodarczej, Prezes Zarządu Sescom S.A. 


Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres strategia2030@pomorskie.eu. Należy podać imię, nazwisko, reprezentowaną instytucję oraz adres do korespondencji.


W załączeniu deklaracja współpracy klimatycznej przygotowana przez dr Radomira Matczaka oraz aktualny program Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza.

 

Deklaracja współpracy klimatycznej — POBIERZ

Program PFSK — POBIERZ

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

58 305 23 25

kontakt@klasterwodorowy.pl