Czym jest Klaster?

Pod egidą Klastra będą prowadzone i wdrażane projekty badawczo – rozwojowe oraz wspólne inwestycje. Członkowie Klastra będą współpracować ze sobą, m. in. na polu wymiany informacji, budowy wspólnych powiązań gospodarczych, usług i technologii. Zakładana jest szeroka kooperacja z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i sieciami klastrowymi, a także prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych.

Czytaj więcej
Home
Home

Misja niska emisja

Misją Klastra, który zainaugurował swą działalność w sierpniu 2017 r. jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych oraz czystych technologii węglowych, poprzez wspieranie członków Klastra i podmiotów współpracujących w rozwoju innowacyjnych rozwiązań na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej.

 

W klastrze będą funkcjonować Centrum Badawczo-Rozwojowe i Platforma Transferu Technologii, które wspomogą prace firm nad projektami technologicznymi, a na późniejszym etapie testowanie i weryfikowanie rozwiązań.

Poznaj cele Klastra

Podejmowanie działań związanych z budową potencjału Klastra pozwalającego na uzyskanie statusu wiodącego w obszarze gospodarki związanej z zastosowaniem technologii wodorowych oraz czystych technologii węglowych, w tym ekoinnowacji i rozwoju efektywności energetycznej oraz zarządzania efektywnością energetyczną, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii wodorowych i czystego węgla.

Promocja i wdrożenie rozwiązań krajowych w zakresie technologii wodorowych m.in. w postaci badań i wdrożeń w ramach Narodowego Programu Technologii Wodorowych i Technologii Czystego Węgla.

Utworzenie wielopłaszczyznowej platformy współpracy sprzyjającej efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz promocji i rozwoju technologii wodorowych i czystych technologii węglowych.

Propagowanie, wspieranie i rozwój badań i produktów oraz usług na rzecz zastosowania technologii wodorowych i czystych technologii węglowych w gospodarce krajowej w celu znaczącego podniesienia poziomu technologicznego gospodarki polskiej w Unii Europejskiej i poza Unią Europejską.

Hydrogen as an enabler
Industry
Industry

Forklift trucks

Primary and backup power

Electric Vehicles
Electric Vehicles

Cars

Trams

Buses

Trains

Electronics
Electronics

Computers

Printes

Laptops

Phones

Combined heat and power
Combined heat and power

Residential

Industrial

Commercial

Archiwum

04.03.2020
Kolej bez prądu z węgla

Inwestycje w odnawialne źródła energii przy torach pochłoną 6-10 mld zł. Pierwsze farmy fotowoltaiczne powstaną jeszcze w tym roku.

PKP Energetyka wraz z innymi firmami kolejowymi przygotowuje się do zmian w systemie zasilania pociągów, które obecnie wykorzystują energię elektryczną produkowaną głównie z węgla. Firmy kolejowe zużywają tylko 2 proc. produkowanego w Polsce prądu. Jego zakup ma jednak duży udział w ich kosztach. Wzrost cen energii zachęca kolej do inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE).

 

— Szacujemy, że w perspektywie 10 lat 85 proc. energii trakcyjnej będzie pochodzić z odnawialnych źródeł — mówi Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka.

Prąd będzie produkowany m.in. na farmach wiatrowych i fotowoltaicznych, mających powstać w pobliżu torów i innych obiektów kolejowych.

 

Lokomotywa na wodór

Kolej pracuje także nad zasilaniem pociągów wodorem. Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo, przypomina, że kierowana przez niego spółka podpisała list intencyjny z Jastrzębską Spółką Węglową oraz FPS Cegielski dotyczący opracowania lokomotywy zasilanej wodorem. Krzysztof Zdziarski, prezes Pesy, prognozuje natomiast, że we współpracy z podmiotami grupy Orlen bydgoska spółka już w 2021 r. wyprodukuje dwietrzy lokomotywy wodorowe, które będą testowane w kombinacie w Płocku.

 

Leszek Hołda twierdzi, że technologie wodorowe mogą rozwinąć się na kolei w najbliższej dekadzie, a wówczas branża może całkowicie odejść od używania prądu z węgla i stać się w pełni neutralna energetycznie.

 

Kontrakt na prąd

— Przejście na zasilanie z odnawialnych źródeł energii wygeneruje inwestycje o wartości 6-10 mld zł — szacuje Leszek Hołda.

 

Zakłada, że takie inwestycje będą zrealizowane w ciągu 10 lat. Dotyczą m.in. budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz magazynów energii itp. Przedstawiciele firm kolejowych podkreślają, że ich sfinansowanie wymaga opracowania rządowego programu i wsparcia na przykład z funduszy ochrony środowiska, udzielania preferencyjnych kredytów przez banki i instytucje publiczne itp. W zabezpieczeniu inwestycji związanych z produkcją i magazynowaniem energii odnawialnej mają pomóc długoterminowe umowy z klientami. Leszek Hołda przewiduje, że z przewoźnikami będą zawierane nawet dziesięcioletnie kontrakty na dostawę prądu. Twierdzi też, że pierwsze farmy fotowoltaiczne mogą powstać jeszcze w tym roku. PKP Energetyka analizuje kilka lokalizacji, w których mogłyby zostać zbudowane.

 

Jedna może być zlokalizowana w miejscowości Grabce, w której spółka buduje także litowo-jonowy magazyn energii. To projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Magazyn zacznie działać już w lipcu tego roku. Po zbudowaniu farmy może także magazynować wytworzoną przez nią energię. Podobne magazyny PKP Energetyka planuje stawiać także w innych miejscach w Polsce. Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu, podkreśla, że w przyszłości do magazynowania energii mogą posłużyć także instalacje wodorowe. Leszek Hołda zakłada, że w kolejnym etapie inwestycji, obok magazynu litowo-jonowego, może powstać również wodorowy.

 

PKP Energetyka chętnie także zbuduje stacje zasilania wodorowego na linii Reda-Hel, która nie jest zelektryfikowana. W przyszłości mogą po niej poruszać się pociągi zasilane wodorem. Kolejarze planują nie tylko inwestować w energetyczne innowacje, ale także w urządzenia ułatwiające oszczędzanie prądu. Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity informuje, że spółka inwestuje w 380 liczników w pociągach. Dzięki nim może mierzyć zużycie oraz sprawdzać, ile prądu odzyskują pociągi w procesie rekuperacji — podczas hamowania mogą wytworzoną energię zwrócić do sieci, co wygeneruje oszczędności.

 

85 proc. - taka część energii trakcyjnej ma pochodzić ze źródeł odnawialnych w perspektywie 10 lat.

© ℗ Podpis: Katarzyna Kapczyńska

 

09.01.2020
Nowe tablice dla samochodów ekologicznych

Od 1 stycznia 2020 roku właściciele samochodów elektronicznych oraz na wodór mogą ubiegać się o nowe tablice rejestracyjne, które są w zielonym kolorze z czarnymi cyframi.

 

Nowe tablice można uzyskać na podstawie przepisu Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, który mówi, że pojazd z napędem elektrycznym lub wodorowym będzie miał tablice rejestracyjne wskazujące na konkretny, ekologiczny rodzaj napędu. Dane tablice udzielane są kierowcom nowych samochodów. Ci, którzy już mają zarejestrowane samochody elektryczne, również mogą wymienić tablice. Wystarczy zgłosić się do urzędu z wnioskiem o wymianę tablicy, a numer i dowód rejestracyjny zostają bez zmian.

 

Poza tablicami zmienią się również kolory naklejek legalizacyjnych samochodów elektrycznych oraz o napędzie na wodór: czerwone dla tych pierwszych, oraz żółte dla samochodów wodorowych. Natomiast dla samochodów hybrydowych, które, mimo, że korzystają z napędu elektrycznego, nie są przydzielane nowe tablice.

 

Celem polskich ustawodawców jest zachęcenie kierowców do korzystania z ekologicznych samochodów. Zdaniem władzy, takie zmiany wyróżnią samochody z paliwem alternatywnym, a ich kierowcy będą mogli wjeżdżać na bus pasy.

 

Źródło: https://dziennikpolski24.pl/zielone-tablice-rejestracyjne-dla-samochodow-elektrycznych-jak-zlozyc-wniosek-o-zmiane-tablic-na-zielone-co-z-dowodem/ar/c1-14695949 

09.01.2020
PGNiG wybrało innowacyjne pomysły polskich uczelni na magazynowanie wodoru

Zakończyła się V edycja konkursu PGNiG „Młodzi Innowacyjni dla PGNiG”. Spółka zamierza do 2022 roku przekazać na innowacje około 700 mln zł. Jak twierdzi Łukasz Kroplewski, wiceprezes Zarządu PGNiG ds. rozwoju, analizując poprzednie edycje konkursu, firma skorzystała z projektu badań nad przetwarzaniem odpadów wiertniczych na produkty oraz z zastosowania ultralekkich proppantów ceramicznych przy wydobyciu gazu ze źródeł niekonwencjonalnych.

 

Tegoroczne pomysły związane są z wydobyciem, magazynowaniem oraz transportowaniem wodoru. Jedna z takich idei polega na nietypowej technice magazynowania wodoru w postaci ciała stałego. Jest to innowacyjne rozwiązanie, gdyż technika ta będzie rozwijana w postaci wodorków metali.

 

Drugi projekt przedstawia możliwość obniżenia kosztów transportowania ciekłego gazu ziemnego do lokalnych stacji regazyfikacji, co również pozwala na optymalizację usługi dystrybucyjnej oraz wykorzystania autocystern, które posiada Grupa Kapitałowa GPNiG.

 

Gratulujemy zwycięzcom konkursu!

 

Źródło: https://www.gospodarkamorska.pl/Edukacja,Praca/pgnig-wybralo-innowacyjne-pomosly-polskich-uczelni-na-magazynowanie-wodoru.html 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Aleja Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

 

58 305 23 25

kontakt@klasterwodorowy.pl