Czym jest Klaster?

Pod egidą Klastra będą prowadzone i wdrażane projekty badawczo – rozwojowe oraz wspólne inwestycje. Członkowie Klastra będą współpracować ze sobą, m. in. na polu wymiany informacji, budowy wspólnych powiązań gospodarczych, usług i technologii. Zakładana jest szeroka kooperacja z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i sieciami klastrowymi, a także prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych.

Czytaj więcej
Home
Home

Misja niska emisja

Misją Klastra, który zainaugurował swą działalność w sierpniu 2017 r. jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych oraz czystych technologii węglowych, poprzez wspieranie członków Klastra i podmiotów współpracujących w rozwoju innowacyjnych rozwiązań na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej.

 

W klastrze będą funkcjonować Centrum Badawczo-Rozwojowe i Platforma Transferu Technologii, które wspomogą prace firm nad projektami technologicznymi, a na późniejszym etapie testowanie i weryfikowanie rozwiązań.

Poznaj cele Klastra

Podejmowanie działań związanych z budową potencjału Klastra pozwalającego na uzyskanie statusu wiodącego w obszarze gospodarki związanej z zastosowaniem technologii wodorowych oraz czystych technologii węglowych, w tym ekoinnowacji i rozwoju efektywności energetycznej oraz zarządzania efektywnością energetyczną, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii wodorowych i czystego węgla.

Promocja i wdrożenie rozwiązań krajowych w zakresie technologii wodorowych m.in. w postaci badań i wdrożeń w ramach Narodowego Programu Technologii Wodorowych i Technologii Czystego Węgla.

Utworzenie wielopłaszczyznowej platformy współpracy sprzyjającej efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz promocji i rozwoju technologii wodorowych i czystych technologii węglowych.

Propagowanie, wspieranie i rozwój badań i produktów oraz usług na rzecz zastosowania technologii wodorowych i czystych technologii węglowych w gospodarce krajowej w celu znaczącego podniesienia poziomu technologicznego gospodarki polskiej w Unii Europejskiej i poza Unią Europejską.

Hydrogen as an enabler
Industry
Industry

Forklift trucks

Primary and backup power

Electric Vehicles
Electric Vehicles

Cars

Trams

Buses

Trains

Electronics
Electronics

Computers

Printes

Laptops

Phones

Combined heat and power
Combined heat and power

Residential

Industrial

Commercial

Archiwum

24.09.2020
Lotos stawia na wodór

Grupa LOTOS wesprze konferencję wodorową PCHET2020, organizowaną przez Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych jako Partner Strategiczny. Gdański koncern już 3 rok z rzędu będzie sponsorem wydarzenia.

 

III edycja konferencji PCHET, którą otworzy Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, odbędzie się 28 i 29 września 2020 roku, w zmienionej formule online.

 

Będzie to multidyscyplinarne wydarzenie o międzynarodowym charakterze z ponad 30 prelegentami z kraju i ze świata. Nowa formuła wydarzenia umożliwi udział w wirtualnych prelekcjach z ekspertami z Komisji Europejskiej, Hydrogen Europe oraz organizacjami zrzeszającymi przemysł w Europie. Pozwoli również na wymianę doświadczeń z przedstawicielami wiodących firm, na dynamicznie rozwijającym się i innowacyjnym rynku

 

Celem konferencji jest już nie tylko popularyzacja wykorzystania technologii wodorowych w Polsce, lecz przede wszystkim przeprowadzenie eksperckich dyskusji nad wizją oraz strategiami wdrażania technologii wodorowych do gospodarki. Liczymy także, że uda nam się̨ w sposób przystępny dla wszystkich, omówić zastosowanie H2 w gospodarstwach domowych, jego zalety jako alternatywnego paliwa czy nośnika energii.

 

Zeszłoroczna edycja zgromadziła prawie 300 uczestników reprezentujących bardzo szerokie i różnorodne środowisko gospodarcze, naukowo-badawcze i administracji samorządowej. W tym roku liczba uczestników przekroczyła już 400 osób.

 

Rejestracja na wydarzenie jest bezpłatna i potrwa do 28 września - KLIKNIJ, aby zarejestrować się.

16.09.2020
Skarbnica wiedzy o wodorze – Obserwatorium FCH JU

W dniu 15.09.2020 r. FCH JU zinaugurawało tzw „Obserwatorium ogniw paliwowych i wodoru” (Fuel Cell & Hydrogen Observatory  - FCHO).

Obserwatorium  FCHO to skarbnica wiedzy nt wodoru, ogniw  paliwowych, elektrolizerów itp.  i będzie  dostarczać  danych technicznych oraz  aktualnych informacji o całym sektorze wodoru. Dostępne już są  opisy różnych technologii, zbiory statystyk rynkowych, wskaźniki społeczno-ekonomiczne, informacje o strategiach wodorowych i przepisach, a także wskazówki o wsparciu finansowym. FCHO zapewnia bogaty zestaw danych z całego przemysłu wodorowego i jest przeznaczony do bezpośredniego wykorzystania dla decydentów i ekspertów, podmiotów przemysłowych czy inwestorów.

Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe są obecnie postrzegane jako nieodłączna część strategii  dla ochrony klimatu przewidzianej w Europejskim Zielonym Ładzie i dekarbonizacji gospodarki.. także ogółem społeczeństwa.

 

Partnerami konsorcjum realizującymi to Obserwatorium są następujące organizacje: E4Tech, Hydrogen Europe, HGF, NEN, Hydrogen Europe Research, Innovation Loop i Inycom.

Obserwatorium jest dostępne pod adresem: www.fchobservatory.eu

14.09.2020
Wodór w polskim systemie przesyłowym

Dołączenia Gaz System do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru (European Clean Hydrogen Alliance – ECH2A) to ważny sygnał dla całej branży. Firma zamierza wdrażać innowacje w zakresie dostawania infrastruktury na potrzeby odbioru i przesyłu wodoru.

 

Komisja Europejska zaakceptowała wniosek o przystąpienie GAZ-SYSTEM do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru (European Clean Hydrogen Alliance – ECH2A). Jest to kolejna inicjatywa, po podpisaniu w lipcu tego roku listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej w Polsce, w którą zaangażowana jest Spółka GAZ-SYSTEM.

 

Europejski Sojusz na rzecz Czystego Wodoru został powołany przez Komisję Europejską, aby wesprzeć realizację inwestycji i tworzenie gospodarki wodorowej w Unii Europejskiej zgodnie z założeniami Europejskiej Strategii Wodorowej opublikowanej w lipcu br. Sojusz ma odegrać zasadniczą rolę we wsparciu działań inwestycyjnych prowadzonych w ramach całego łańcucha wartości, obejmującego produkcję, transport, magazynowanie oraz wykorzystanie wodoru w poszczególnych sektorach gospodarki (np. transport, przemysł, energetyka, ciepłownictwo). W razie potrzeby Sojusz na rzecz Czystego Wodoru będzie podejmował działania mające na celu wsparcie rynku pracy i dostosowanie go do potrzeb gospodarki wodorowej. W skład sojuszu wejdą przedstawiciele przemysłu, władz krajowych, regionalnych i lokalnych oraz społeczeństwa obywatelskiego.

 

GAZ-SYSTEM bierze aktywny udział w kształtowaniu dialogu nt. wdrażania założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Poprzez członkostwo w Sojuszu pragniemy wskazywać, jak gaz ziemny może pełnić istotną rolę w transformacji energetycznej w Polsce i w całej UE - powiedział Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

 

GAZ-SYSTEM jako operator systemu przesyłowego podejmuje działania, które mają umożliwić wykorzystanie gazu ziemnego jako niskoemisyjnego źródła energii, wspierającego realizację celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej w perspektywie długoterminowej. Ponadto, GAZ-SYSTEM jest również silnie zaangażowany w projekty badawczo-rozwojowe, mające na celu wdrożenie nowych sposobów eksploatacji infrastruktury gazowej. Działania te obejmują m.in. dostosowanie aktywów na potrzeby odbioru i transportu gazów odnawialnych i zdekarbonizowanych, w tym wodoru.

 

Więcej informacji na temat Europejskiego sojuszu na rzecz czystego wodoru jest dostępna na stronie internetowej https://www.ech2a.eu/.

 

Źródło: Gaz-system

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

58 305 23 25

kontakt@klasterwodorowy.pl